MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica

 tel. +48 14 677 61 40 

mosir@mosir.debica.pl

Jarek Błażek
tel: 785-331-511

e-mail: jarek@fundacjaotylii.pl

FUNDACJA OTYLII JĘDRZEJCZAK

ul. Prosta 51

00-838 Warszawa

biuro@fundacjaotylii.pl