III Mikołajkowa Olimpiada Pływacka 2017 o Puchar Otylii Jędrzejczak

Dębica, 16-17 GRUDNIA 2017 r.

 

 1. GŁÓWNY ORGANIZATOR ZAWODÓW:
  Fundacja Otylii Jędrzejczak
   
 2. PARTNERZY ZAWODÓW / WSPÓŁPRGANIZATORZY:
  - Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki w Dębicy
  - Urząd Miasta Dębica
   
 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
  Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica
   
 4. CEL ZAWODÓW
  - Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży,
  - Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży.
  - Zapoznanie najmłodszych pływaków z atmosferą dużych zawodów pływackich
  - Poznanie jedynej polskiej Mistrzyni Olimpijskiej w pływaniu – Otylii Jędrzejczak
   
 5. DANE TECHNICZNE PŁYWALNI
  Zawody zostaną rozegrane na pływalni 50 metrowej, posiadającej 8 torów, temperatura wody wynosi 27,5 stopnia Celsjusza, pomiar czasu elektroniczny - COLORADO.
   
 6. UCZESTNICTWO W ZAWODACH
  Prawo startu w zawodach mają zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w PZP. Zawody będą rozgrywane w siedmiu kategoriach wiekowych: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003. Każdy uczestnik może startować w zawodach w dowolnej ilości konkurencji indywidualnych oraz w wyścigach sztafetowych.
   
 7. NAGRODY
  - Medale okolicznościowe za miejsca I-III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej w konkurencjach indywidualnych;
  - Puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika zawodów wg punktacji wielobojowej za 3 najlepsze wyniki (oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej) w przypadku identycznej ilości pkt. decyduje najlepszy wynik;
  - Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników zawodów w każdej kategorii wiekowej w punktacji wielobojowej za 3 najlepsze wyniki;
  - Nagrody specjalne w wyścigach premiowanych (aż 100 wyścigów premiowanych);
  - Nagrody specjalne rozlosowane podczas zawodów wśród wszystkich uczestników imprezy (m.in. 2 wyjazdy na OTYLIA SWIM CAMP LATO 2018);
  - Nagrody specjalne za ustanowienie nowych rekordów Polski;
  - Organizator ma prawo do przyznania nagród dodatkowych;
  - Medale oraz upominki za wyścigi sztafetowe
  - Loteria z niespodziankami (300 LOSÓW – każdy los wygrywa ;)!!!!
   
 8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
  Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w formie elektronicznej w formacie .lxf (Splash Entry Editor) na adres tomasz.bachorz@op.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku, do godziny 20:00. Zaproszenie jest dostępne na stronie internetowej www.megatiming.pl . Na tej samej stronie będzie opublikowana lista zgłoszonych zawodników, lista startowa, wyniki live oraz będą zamieszczane także ważne informacje organizacyjne.
   
 9. PROGRAM ZAWODÓW
  16.12.2017 – dzień pierwszy
       8:00 - ROZGRZEWKA PRZED PIERWSZYM BLOKIEM KONKURENCJI
       8:45 - ROZPOCZĘCIE KONKURENCJI PIERWSZEGO BLOKU ZAWODÓW
   
  1 50 m stylem motylkowym dziewcząt 2009 - 2003
  2 200 m stylem motylkowym chłopców 2005 - 2003 *
  3 200 m stylem grzbietowym dziewcząt 2009 - 2003
  4 50 m stylem grzbietowym chłopców 2009 - 2003
  5 50 m stylem klasycznym dziewcząt 2009 - 2003
  6 200 m stylem klasycznym chłopców 2007 - 2003
  7 200 m stylem dowolnym dziewcząt 2007 - 2003
  8 50 m stylem dowolnym chłopców 2009 - 2003
  9 200 m stylem zmiennym chłopców 2006 - 2003

  60 min przerwa techniczna(pływalnia dostępna w celach rozgrzewkowych)
   
  10 50 m stylem motylkowym chłopców 2009 - 2003
  11 200 m stylem motylkowym dziewcząt 2005 - 2003 *
  12 200 m stylem grzbietowym chłopców 2007 - 2003
  13 50 m stylem grzbietowym dziewcząt 2009 - 2003
  14 50 m stylem klasycznym chłopców 2009 - 2003
  15 200 m stylem klasycznym dziewcząt 2007 - 2003
  16 200 m stylem dowolnym chłopców 2007 - 2003
  17 50 m stylem dowolnym dziewcząt 2009 - 2003
  18 200 m stylem zmiennym dziewcząt 2006 - 2003
  19 6 x 50 m stylem dowolnym mix* OPEN


  17.12.2017 – dzień drugi
       8:45 - ROZGRZEWKA PRZED PIERWSZYM BLOKIEM KONKURENCJI
       9:30 - ROZPOCZĘCIE KONKURENCJI PIERWSZEGO BLOKU ZAWODÓW
   
  20 100 m stylem dowolnym dziewcząt 2009 - 2003
  21 100 m stylem dowolnym chłopców 2009- 2003
  22 100 m stylem klasycznym dziewcząt 2009- 2003
  23 100 m stylem klasycznym chłopców 2009- 2003
  24 100 m stylem grzbietowym dziewcząt 2009- 2003
  25 100 m stylem grzbietowym chłopców 2009- 2003
  26 100 m stylem motylkowym dziewcząt 2009- 2003
  27 100 m stylem motylkowym chłopców 2009 - 2003
  28 400 m stylem dowolnym dziewcząt 2005 – 2003 (max. 3 wyścigi)
  29 400 m stylem dowolnym chłopców 2005 – 2003 (max. 3 wyścigi)
  30 4 x 50 m stylem zmiennym Omix   

  *) w drużynie startuje po dwóch zawodników z każdego rocznika - dziewczynka oraz chłopiec
   
 10. ZASADY FINANSOWANIA
  - koszty zawodów pokrywają organizatorzy,
  - koszty uczestnictwa pokrywają kluby biorące udział w zawodach,
  - opłata startowa - 10 zł od każdego ZGŁOSZONEGO startu +30 zł opłata klubowa;
  - wszystkie świadczenia płatne gotówką przed zawodami w Biurze Zawodów bądź w hotelach na podstawie skierowania z biura zawodów;
   
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  - Podstawą dopuszczenia do startu są aktualne badania lekarskie i aktualna licencja PZP ;
  - W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP;
  - W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Naczelnik Zawodów w porozumieniu z Sędzią Głównym;
  - Naczelnikiem Zawodów jest Jarosław Błażek (tel. 785-331-511);
  - Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi;
  - Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
  - Oferta hotelowa oraz cateringowa dostępna jest w oddzielnym pliku.
  - Biuro zawodów będzie czynne w piątek 15 grudnia od godziny 15:00 do 21:00 i zlokalizowane będzie w holu głównym hotelu Gold (ok. 400 m od pływalni). W sobotę oraz niedzielę biuro zawodów będzie zlokalizowane na pływalni.
  - W piątek – 15 grudnia – pływalnia 50 metrowa zostanie udostępniona do treningu w godzinach 16:00 – 20:00 (4 tory)
  - W zawodach może wystartować maksymalnie 800 zawodników – decyduje kolejność zgłoszeń!
  - W wyścigach na 400 m stylem dowolnym wystartuje 24 najszybszych zgłoszonych zawodników wśród dziewcząt i chłopców (ranking z ostatnich 12 miesięcy na pływalni 25 metrowej)
  - Bezpłatne wycofanie zawodnika może nastąpić na 48 h przed startem pierwszego bloku zawodów, tj. najpóźniej do 14 grudnia do godziny 8:45! Za wycofania po podanym terminie pobieramy opłatę startową zgodną ze zgłoszeniem.
  - Dnia 16 grudnia 2017 od godziny 20:30 do 23:00 odbędzie się dyskoteka z atrakcjami dla uczestników zawodów. Zgłoszenie uczestnictwa w dyskotece proszę dokonać na załączanych drukach zakwaterowania i wyżywienia (dotyczy także ekip miejscowych oraz tych, które nie będą korzystały z zakwaterowania i wyżywienia)